Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jakie informacje są zbierane.
Bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników tej witryny. Ponieważ gromadzimy pewne fragmenty Twoich danych osobowych, chcemy pomóc Ci zrozumieć warunki dotyczące gromadzenia i ostatecznego wykorzystania tych informacji. Kupuj dla swojej sprawy, LLC daje użytkownikom możliwość wniesienia procentu (w rzadkich przypadkach zryczałtowanej opłaty) od swoich zakupów online do uczestniczących szkół, kościołów i organizacji non-profit. Chociaż rejestracja nie jest konieczna, jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować, musi podać nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy i hasło, abyś mógł ponownie zalogować się na stronie. Pliki cookie, lokalne obiekty udostępnione w naszej witrynie i pliki cookie umożliwiające cyfrowe odciski palców. Shop for your Cause używa plików cookie, aby zapewnić Ci bardziej spersonalizowaną obsługę i zapewnić, że darowizny wynikające z Twoich zakupów i innych działań online są przekazywane odpowiednim organizacjom. Plik cookie lub lokalny obiekt udostępniony (plik cookie Flash) to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale zawierają unikalny identyfikator użytkownika i mogą zawierać identyfikatory przyczyn wybranych przez użytkownika do obsługi za pośrednictwem Witryny. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, identyfikator użytkownika zostanie powiązany z Twoim kontem, umożliwiając śledzenie Twoich darowizn. W zależności od uczestniczących polityk handlowych, śledzące pliki cookie są ustawiane, gdy odwiedzasz naszą witrynę, gdy odwiedzasz witrynę sprzedawcy lub gdy klikasz link podany przez Sklep dla Twojego oprogramowania przyczyny. Ustawiamy pliki cookie, aby przechowywać Twoją nazwę użytkownika (jeśli została podana), Twoją ulubioną przyczynę i inne informacje, dzięki czemu nie musisz wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Witrynę. Używamy również plików cookie dla niezarejestrowanych użytkowników, aby śledzić ich na podstawie anonimowego identyfikatora użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie sesji użytkowników w Witrynie, takich jak funkcje, z których korzystasz, działania, które podejmujesz oraz informacje, do których uzyskujesz dostęp. Używamy tych informacji, aby kierować zainteresowania naszych użytkowników i poprawiać ich doświadczenia w Witrynie. Podobnie wykorzystujemy te informacje w formatach statystycznych i zbiorczych, aby ocenić skuteczność naszej Witryny i lepiej zrozumieć Twoje priorytety i zainteresowania. Sklep dla Twojego oprogramowania Cause zbiera i przesyła z powrotem na nasze serwery pewne informacje, które nie są danymi osobowymi, takie jak używana przeglądarka internetowa, wersja naszego oprogramowania, którą pobrałeś, preferencje aplikacji i czy masz włączone lub wyłączone pewne funkcje . Ponadto Sklep dla Twojego Oprogramowania Sprawy przesyła nam informacje, aby poinformować nas, kiedy odwiedzasz stronę internetową Sprzedawcy i kiedy dokonujesz zakupu u tego Sprzedawcy, aby pomóc nam zapewnić, że Wybrana przez Ciebie Sprawa otrzyma odpowiednią darowiznę dla Twojego zakup. Shop for Your Cause Software może gromadzić i przesyłać do Shop for Your Cause informacje o odwiedzanych witrynach internetowych i działaniach w tych witrynach, które mogą obejmować zakupy, których dokonujesz (lub decydujesz się zrezygnować), przeprowadzane wyszukiwania, wyświetlane reklamy lub klikają, oglądane filmy wideo i/lub dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika, przesyłają do formularzy internetowych na stronach internetowych. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te informacje są gromadzone i przesyłane anonimowo, przy użyciu anonimowego identyfikatora użytkownika i nie są powiązane z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail ani innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Należy jednak pamiętać, że jeśli w formularzach internetowych prześlesz informacje umożliwiające identyfikację, informacje te mogą zostać przesłane z powrotem do Sklepu w Twojej sprawie. Nie będziemy jednak wykorzystywać takich informacji umożliwiających identyfikację osoby w celach marketingowych ani celowo kojarzyć ich z informacjami, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.Jakie informacje NIE są zbierane.
Nie gromadzimy informacji o kartach kredytowych, numerach ubezpieczenia społecznego ani atrybutach/informacjach dotyczących oprogramowania lub sprzętu. Zbieramy tylko te informacje, które dobrowolnie nam udostępniasz. Informacje o karcie kredytowej są obsługiwane przez sprzedawcę, u którego robisz zakupy. Działamy po prostu jak portal i nigdy nie widzimy ani nie mamy dostępu do informacji o Twojej karcie kredytowej.Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. W Shop for your Cause nasze środki bezpieczeństwa obejmują zapory ogniowe, regularne audyty wewnętrzne, ochronę hasłem i skanowanie luk w zabezpieczeniach.

Wszelkie poufne informacje, do których możemy mieć dostęp, takie jak informacje o zamówieniu potrzebne do dokonania płatności na Twoją sprawę (zawarte są one w raportach stron trzecich i są zabezpieczone przy użyciu ich własnych urządzeń zabezpieczających).Twoja prywatność w sklepie dla Twojej sprawy
Shop for your Cause nigdy nie poprosi o żadne osobiste dane logowania za pośrednictwem niechcianej rozmowy telefonicznej, e-maila lub pisemnego listu. Komunikacja dotycząca tych informacji odbywa się tylko wtedy, gdy Ty jako użytkownik aktywnie komunikujesz się z Shop for your Cause, pytając o te informacje.

Komunikacja członkowska
Zakupy przez Kupuj dla swojej sprawy mają więcej korzyści niż tylko przekazanie procentu zakupu na cele charytatywne. Niestrudzenie pracujemy, aby dać Ci najlepsze oferty i kupony do Twoich ulubionych sklepów. Wyślemy Ci e-mailem te oferty specjalne, a także inne ważne informacje o organizacjach charytatywnych, dla których kupujesz. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w dowolnym momencie w odpowiednich wiadomościach e-mail.

Komunikacja z organizacjami non-profit
Czasami iw przypadku niektórych organizacji charytatywnych będziemy dzielić się informacjami, aby mogły przeanalizować i mieć lepsze wyobrażenie o tym, co dzieje się w ich bazie członkowskiej. Będzie to składało się tylko z określonego zestawu parametrów Twojego adresu e-mail.Polityka prywatności Warunki umowy
Korzystając ze Sklepu dla Twojej sprawy, wyrażasz zgodę na zasady i praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności i zgadzasz się na gromadzenie przez Sklep dla Twojej sprawy (lub jego agentów lub wykonawców) danych osobowych i ich przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych . Jeśli nie akceptujesz tej polityki prywatności, nie rób zakupów za pośrednictwem Sklepu dla Twojej sprawy ani nie korzystaj z witryny w jakikolwiek sposób.

Jak możemy wykorzystać Twoje dane
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym stronom trzecim:

  • Powiązane strony trzecie (na przykład administratorzy naszych baz danych) wyłącznie w celu pomocy nam w wykonywaniu naszej pracy. Grupy te nie udostępniają Twoich danych osobowych ani nie wykorzystują ich do celów innych niż te, które zostały przez nas poinstruowane.
  • Jeśli podpiszesz petycję, pamiętaj, że nawet jeśli odznaczysz pole „Wyświetl mój podpis publicznie”, Twoje dane osobowe mogą zostać dostarczone do zamierzonego odbiorcy takiej kampanii i/lub twórcy takiej kampanii drogą elektroniczną lub pisemną ; Firma w żaden sposób nie monitoruje ani nie próbuje zweryfikować zamierzonych odbiorców jakiejkolwiek kampanii i/lub twórcy jakiejkolwiek kampanii i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej dokładności zamierzonego odbiorcy (odbiorców) wszystkich kampanii i/lub twórcy (ów) wszystkich kampanii. Należy również pamiętać, że jeśli zdecydujesz się wyświetlić swój podpis pod petycją publicznie, zgadzasz się również na ujawnienie swojego imienia i nazwiska, miasta, województwa oraz linku do Twojego Sklepu dla Twojego profilu użytkownika Sprawy na stronie docelowej takiej petycji, wskazując że podpisałeś taką petycję; informacje te będą widoczne dla każdego odwiedzającego naszą stronę internetową, w tym dla wyszukiwarek i innych organizacji, które zapewniają archiwalne działania internetowe internet
  • Jeśli chcesz otrzymywać bezpośrednią komunikację od organizacji, które wspierasz, możesz zdecydować, abyśmy przekazali Twoje Dane Osobowe takim organizacjom; pamiętaj, że za każdym razem, gdy zdecydujesz się przekazać takie Dane Osobowe organizacji, dodatkowo poinformujemy organizację o kampanii źródłowej, w której dokonałeś tych wyborów. Informujemy również, że domyślne ustawienia naszych petycji zakładają, że chcesz otrzymywać dalsze wiadomości od organizacji, z którymi współpracujemy; jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości. W przeciwnym razie zakładamy, że wyrażasz zgodę, aby Shop for your Cause przekazywał te informacje różnym organizacjom. Jeśli zdecydujesz się otrzymywać bezpośrednią komunikację od organizacji, które wspierasz, pamiętaj, że: (i) Sklep dla Twojej sprawy nie ma kontroli nad treścią, częstotliwością i/lub jakimkolwiek innym aspektem takiej komunikacji; oraz (ii) dość powszechną praktyką wśród organizacji jest wynajmowanie lub wymienianie nazwisk i adresów swoich darczyńców z innymi organizacjami. W związku z tym zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z warunkami świadczenia usług, polityką prywatności i/lub innymi podobnymi politykami dowolnej organizacji przed wyrażeniem zgody na przekazanie przez nas Państwa Danych Osobowych do takiej organizacji.

Ponadto możemy wykorzystywać Informacje o aktywności kampanii do celów wewnętrznych, aby pomóc nam spersonalizować doświadczenie każdego użytkownika oraz obsługiwać, utrzymywać i ulepszać funkcje i funkcjonalność naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się upublicznić niektóre informacje o aktywności kampanii (np. publicznie wyświetlać swój podpis pod petycją lub skomentować na forum publicznym), osoby trzecie będą miały dostęp do takich informacji.

Korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych do obsługi reklam wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Firmy te mogą wykorzystywać zagregowane informacje (bez Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które Cię interesują. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące nieużywania tych informacji przez te firmy, zobacz http://optout.networkadvertising.org .

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Firma: (1) może ujawnić informacje o swoich użytkownikach, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest uzasadnione, aby odpowiedzieć na wezwania, nakazy sądowe lub inne legalny proces; oraz (2) może również ujawnić informacje o swoich użytkownikach funkcjonariuszom organów ścigania lub innym osobom, w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest uzasadnione w celu: (a) egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług; (b) odpowiadać na roszczenia, że ​​jakiekolwiek publikacje lub inne treści naruszają prawa osób trzecich; (c) ani chronić praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Spółki, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa.

W przypadku, gdy Firma jest zaangażowana w bankructwo, fuzję, przejęcie, reorganizację lub sprzedaż aktywów, Twoje dane mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach tej transakcji. Obietnice zawarte w niniejszej Polityce prywatności będą miały zastosowanie do Twoich danych przekazanych nowemu podmiotowi.

Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą przeglądać zmiany w dowolnym momencie za pośrednictwem linku do Polityki prywatności na tej stronie. Jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane osobowe w sposób inny niż podany w momencie ich zbierania, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Będziesz mieć wybór, czy wykorzystujemy Twoje dane w ten inny sposób. Jeśli zrezygnowałeś z komunikacji e-mailowej, i tak wyślemy Ci wiadomość e-mail, ponieważ uznamy to za ważniejsze.