Wsparcie emocjonalne zwierząt nie gwarantuje już prawa do latania

Wsparcie emocjonalne zwierząt nie gwarantuje już prawa do latania

Przepisy dotyczące lotów na pokład ze zwierzęciem wsparcia emocjonalnego stały się nieco bardziej rygorystyczne.Departament Transportu (DOT) zapowiedziana w środę że nie będzie już uważać zwierząt wsparcia emocjonalnego za zwierzęta służbowe, co pozwoli liniom lotniczym potencjalnie zakazać im przebywania w kabinie, jeśli nie spełniają ustalonych zasad dotyczących zwierząt domowych.Ustawa DOT o dostępie do przewoźnika lotniczego (ACAA) teraz ściśle definiuje zwierzę usługowe jako psa, który jest indywidualnie przeszkolony do wykonywania pracy lub wykonywania zadań na rzecz osoby niepełnosprawnej.

Ta niepełnosprawność może obejmować niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną, psychiczną, intelektualną lub inną umysłową.najdłuższa tyrolka w USA
Pies na lotnisku Pies na lotnisku Źródło: iStock/Getty Images

Osoby podróżujące ze zwierzęciem-przewodnikiem będą musiały wypełnić formularz na 48 godzin przed wejściem na pokład, potwierdzający, że zwierzę zostało przeszkolone, ma dobre zachowanie i dobry stan zdrowia. Pasażerowie mogą być ograniczeni do nie więcej niż dwóch zwierząt towarzyszących.

Polisa wejdzie w życie 30 dni po opublikowaniu w Rejestrze Federalnym, co jeszcze nie nastąpiło.